Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HOÁ NĂM 2012

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trung Kiên, ngày  11 tháng  10  năm 2012

BIÊN BẢN HỌP
BÌNH XÉT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HOÁ NĂM 2012

Hôm nay, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2012.
          Tại phòng họp tầng II UBND Thị Trấn Chợ Chu. Ban công tác mặt trận phố Trung Kiên đã tiến hành cuộc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2012.
Thành phần gồm có:
1. Chủ trì:  Đ/c: Nguyễn Tư Oanh – Trưởng ban công tác mặt trận phố.
2. Thư ký:  Đ/c: Đoàn Văn Chiu –  Ủy viên.
3. Toàn ban công tác mặt trận phố.
Nội dung cuộc họp:
          Bình xét gia đình văn hóa năm 2012 và gia đình văn hóa tiêu biểu 2012.

1.     Đ/c Nguyễn Tư Oanh thông qua các văn bản của cấp trên về các tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Phố, xóm văn hóa”.
2.     Sau khi kiểm tra, rà soát các tiêu chuẩn với từng hộ gia đình, Ban công tác mặt trận đã thống nhất bình xét các hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2012 cụ thể như sau:
-         Tổng số gia đình được bình xét gia đình văn hóa gồm: 139 hộ.
-         Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa: 128 hộ, đạt 92,1%.
-         Số hộ không đạt danh hiệu gia đình văn hóa: 11 hộ, chiếm 7,9%.
-         Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp cơ sở: 20 hộ, đạt14,4%.
-         Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã: 02 hộ, đạt 1,4%.
3.  Hộ không đạt gia đình văn hóa lý do vì gia đình có người vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông…4.     Danh sách các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa 2012”.

STT
Họ và tên chủ hộ
STT
Họ và tên chủ hộ
1
Đặng Văn Hùng
36
Nguyễn Văn Hạnh
2
Đặng Văn Thống
37
Vũ Đình Lợi
3
Vũ Mạnh Hùng
38
Lê Ngọc Châu
4
Nguyễn Văn Thắng
39
Lê Ngọc Minh
5
Nguyễn Đình Quế
40
Mông Đức Tùng
6
Ngô Văn Trọng
41
Lục A Sáng
7
Nguyễn Thế Long
42
Phạm Thị Mão
8
Lương Minh Tiến
43
Nguyễn Thị Hoàng Vân
9
Đoàn Văn Chiu
44
Đỗ Đức Hiếu
10
Mai Văn Đế
45
Nguyễn Viết Hòa
11
Nguyễn Văn Hải
46
Nguyễn Thị Thành
12
Đàm Tiến Niên
47
Lý Việt Cường
13
Lê Văn Thành
48
Lê Văn Triệu
14
Nguyễn Đình Lâm
49
Nguyễn Thị Đê
15
Nguyễn Văn Hiến
50
Trần Văn Vinh
16
Nguyễn Văn Khánh
51
Nguyễn Văn Toàn
17
Trần Ngọc Hưng
52
Nguyễn Văn Bình
18
Nguyễn Việt Hồng
53
Hà Ngọc Hồng
19
Nguyễn Viết Hợp
54
Nguyễn Văn Dũng
20
Nguyễn Thị Thuấn
55
Đào Thị Hương
21
Nguyễn Quang Dũng
56
Nguyễn Trí Dũng
22
Nguyễn Thị Dinh
57
Nguyễn Văn Đông
23
Ngô Nguyên Sơn
58
Vũ Đức Đường
24
Trần Duy Sử
59
Vũ Văn Trường
25
Nguyễn Văn Chiến
60
Hoàng A Dềnh
26
Nguyễn Hồng Oanh
61
Trần Văn Thống
27
Ngô Văn Lợi
62
Hà Ngọc Phong
28
Trần Văn Thành
63
Nguyễn Văn Thanh
29
Trịnh Thị Huệ
64
Lý Thị Tỷ
30
Nguyễn Minh Hạc
65
Hoàng Văn Thành
31
Nguyễn Thị Hằng
66
Nguyễn Hữu Cường
32
Nguyễn Thị Hường
67
Lương Văn Hùng
33
Hứa Văn Thắng
68
Ma Đình Dũng
34
Hứa Văn Đức
69
Nguyễn Thành Bưởi
35
Hứa Văn Phúc
70
Đường Văn Phúc
STT
Họ và tên chủ hộ
STT
Họ và tên chủ hộ
71
Hứa Đức Toàn
100
Nguyễn Tư Oanh
72
Nguyễn Viết Cường
101
Nguyễn Ngọc Phú
73
Đinh Ngọc Thắm
102
Trần Thị Hải Vân
74
Nguyễn Mạnh Hùng
103
Trần Đình Thanh
75
Thái Thị Chung
104
Vương Thu Hương
76
Vũ Văn Dương
105
Lại Văn Khu
77
Hoàn Hữu Điền
106
Nguyễn Thị Dựa
78
Nguyễn Văn Tuấn
107
Trần Thái Hà
79
Trần Quang Trung
108
Ma Khánh Bích
80
Đào Quốc Chính
109
Hoàng Văn Dân
81
Nguyễn Văn Nhã
110
Hoàng Văn Nậm
82
Lê Thị Hương
111
Nguyễn Văn Chính
83
Trần Quang San
112
Lương Trung Thành
84
Phạm Ngọc Tư
113
Nguyễn Xuân Hòa(Hương)
85
Trần Thanh Tùng
114
Ma Thị Y
86
Trần Việt Đức
115
Dương Thị Chung
87
Phạm Bá Quý
116
Lường Quế Chi
88
Nguyễn Văn Nghi
117
Phạm Văn Hộ
89
Dương Hồng Thái
118
Đinh Thị Thục
90
Đinh Thị Hồi
119
Lê Xuân Thắng
91
Chu Trường Lâm
120
Đỗ Xuân Triệu
92
Phạm Xuân Biển
121
Đoàn Thị Chắt
93
Lê Văn Định
122
Mông Đình Khang
94
Trần Văn Thưởng
123
Hoàng Văn Nhẫn
95
Trần Văn Minh
124
Phan Thanh Nam
96
Lê Văn Mạnh
125
Hoàng Văn Thành(Luân)
97
Nguyễn Tất Tùng
126
Đặng Văn Đăng
98
Cao Thế Lực
127
Đào Thị Hiền
99
Ma Đình Văn
128
Trần Văn Tuân


5. Danh sách gia đinh văn hóa tiêu biểu năm 2012.
STT
Họ và tên chủ hộ
STT
Họ và tên chủ hộ
1
Đoàn Văn Chiu
11
Trần Quang Trung
2
Nguyễn Việt Hồng
12
Vũ Văn Dương
3
Nguyễn Quang Dũng
13
Đào Quốc Chính
4
Ngô Nguyên Sơn
14
Trần Quang San
5
Nguyễn Minh Hạc
15
Lê Văn Định
6
Nguyễn Thị Hằng
16
Nguyễn Tư Oanh
7
Hứa Văn Đức
17
Hoàng Văn Nậm
8
Mông Đức Tùng
18
Nguyễn Văn Dũng
9
Trần Văn Thống
19
Hứa Đức Toàn
10
Nguyễn Thành Bưởi
20
Trần Văn Thành

6. Danh sách gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã năm 2012.
STT
Họ và tên chủ hộ
1
Ngô Nguyên Sơn
2
Nguyễn Minh Hạc
    7. Danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục 2010 -2012.
STT
Họ và tên chủ hộ
STT
Họ và tên chủ hộ
1
Đặng Văn Hùng
5
Hà Ngọc Phong
2
Nguyễn Thị Thành
6
Ma Thị Y
3
Lại Văn Khu
7
Đoàn Thị Chắt
4
Lý Việt Cường
8
Nguyễn Văn Thanh

Ban công tác mặt trận thống nhất theo biên bản bình xét gia đình văn hóa năm 2012 và thông qua biên bản cho Hội đồng cùng nghe, thống nhất và ký tên.
Biên bản kết thúc vào hồi 22 giờ cùng ngày.


               Thư ký                                                     Trưởng Ban Công Tác Mặt TrậnĐoàn Văn Chiu                                                        Nguyễn Tư Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét